Skip to main content

Update  5 november 2020

Beste zangers,

Hier zijn de links naar de ingezongen partijen van The Sunny Side op mijn YouTube kanaal.

3stemmig: https://youtu.be/ZWXNqoMIDfE

sopraan: https://youtu.be/EZle-5N-XSk

alt: https://youtu.be/WB2i_u2T6A8

bariton: https://youtu.be/l7atg0G6Fmk

orkest   https://youtu.be/S0QEARvHGeA

De video’s deel ik ook op de GVE-Whatsapp groep.

Aan jullie nu de eer en het genoegen de muziek zo strak mogelijk met mij mee te zingen. Je kunt natuurlijk eerst de instructievideo’s doornemen, dan loopt het misschien nog soepeler voor je!

De volgende stap is dat je een proefvideo maakt. Laat op deze video de orkestband (met de voor jou ingezongen partij) meeklinken, zodat de intonatie en timing heel duidelijk te volgen is. Aan het begin moet je ook meeklappen, zodat ook dat onderdeel goed bekeken kan worden. Deze video stuur je naar mij of Alwin. Doe dit via Whatsapp, dat gaat het gemakkelijkst. Over deze video krijg je positieve terugkoppeling.

Tot slot maak je de definitieve versie. Hierin speel je de ingezongen af op een koptelefoon of een ‘oortje’. Laat één oor onbedekt, zodat je je eigen stem nog duidelijk horen kan. Je krijgt nog bericht naar wie je deze definitieve video toestuurt.

Veel plezier er mee!

Hartelijke groet,

Hans

 

The sunny side of the street

Walked with no one and
Talked with no one and
I had nothing but shadows
Then one morning you passed
And I brightened at last

Liep met niemand en
Sprak met niemand en
Alleen schaduwen had ik
Tot op een morgen jij langs kwam
En ik helemaal opfleurde

Now I greet the day
And complete the day
With the sun in my heart
All my worry blue away
When you taught me how to say

Nu begroet ik de dag
En sluit ik de dag af
Met de zon in mijn hart
Al mijn gepieker verdween
Toen jij mij leerde hoe ik zeggen kan

Grab your coat and get your hat
Leave your worries on the doorstep
Just direct your feet
To the sunny side of the street

Pak je jas en neem je hoed
Laat je zorgen op de drempel achter
Stuur je voeten gewoon
Naar de zonnige kant van de straat

Can’t you hear the pitter pat
And that happy tune is your step
Life can be so sweet
Here on the sunny side of the street

Kun je dat getik niet horen
En dat kwieke geluid is jouw voetstap
Het leven kan zo zoet zijn
Hier aan de zonnige kant van de straat

I used to walk in the shade
with those blues on parade
But I’m not afraid
This Rover crossed over

Vroeger liep ik in de schaduw,
met die blues in mijn hoofd
Maar ik ben niet bang
deze jongen heeft de oversteek gemaakt

If I never had a cent
I’ll be rich as Rockefeller
Gold dust at my feet
Here on the sunny side of the street

Ook al had ik geen cent
Ik was toch zo rijk zijn als Rockefeller
Stofgoud aan mijn voeten
Hier aan de zonnige kant van de straat