Deze drie koorleden zijn afgelopen dinsdag tijdens de eerste repetitie na de lockdown, in het zonnetje gezet. Zij zijn sinds 14 januari 1992 lid van het GVE en vieren dit jaar hun 30 jaar lidmaatschap.

Alle drie zijn het zeer actieve koorleden die altijd wel in zijn om een handje uit te steken of een bestuursfunctie te vervullen. Het zijn “ONZE KOORKANJERS”!