Links

Wellicht leuk om te lezen en te weten:


Verbinden door te verrassen

Inspirerend, prikkelend, veelzijdig, alert, open en gastvrij. Dat is de doelstelling die de Naardense initiatiefnemers voor deMess voor ogen hebben met dit unieke podium. Het verrijken en versterken van het culturele leven.


Stichting Amateurkoor​ ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.


GO! OPERA biedt ervaren amateur(koor)zangers operaprojecten waarin samengewerkt wordt met professionele musici. Het uitgangspunt voor de producties van GO! OPERA vormt de opera-pastiche, waarbij de verhaallijn van een bestaande opera aangepast wordt waardoor beroemde operakoren uit meerdere opera’s in de productie opgenomen kunnen worden.

FAUST van GO! Opera is een unieke opera pastiche-productie voor ervaren koorzangers. Er wordt veel van de deelnemers gevraagd, waaronder zelfstudie (de noten moet je op de repetitie kennen!) en voldoende technische basis om met de krachtige focus op vocal coachen om te kunnen gaan. Door unieke opzet maakt GO! Opera het mogelijk om ook in regio’s met een minder ideale projectkoorbezetting toe te werken naar uitvoeringen met volwaardige, grote koren op het podium.


De KBZON stelt zich ten doel:

Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de actieve koorzangbeoefening.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het onderhouden van contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
  2. het bevorderen van onderlinge uitwisseling van ervaring;
  3. het verstrekken van adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.

 

LAATSTE NIEUWS

Op 21 april geeft het Goois Vocaal Ensemble haar 5...

AGENDA

21-04-2018    Jubileumconcert m.m.v. het KLM orkest
10-07-2018    laatste kooravond voor de zomerstop 2018
28-08-2018    Eerste repetitieavond na de zomerstop 2018

VOLG ONS OP FACEBOOK!