Links

Wellicht leuk om te lezen en te weten:


Petra Andriessen 

Koorcoaching voor meer inleving, emotie en energie. Petra heeft ons adviezen gegeven met betrekking tot de presentatie van ons jubileumconcert 2018. Wij zijn enthousiast. 


HR Art

voor Grafische vormgeving, huisstijl en kledingbedrukking. HR-Art heeft onze poloshirts, vesten en ons drukwerk in ons jubileumjaar 2018 verzorgd.


Travelcounsellor Walter Colijn

Walter Colijn heeft onze koor-reis in 2018 naar Ljubljana samengesteld in samenspraak met onze eigen reiscommissie. 


 

Verbinden door te verrassen / Agenda

Inspirerend, prikkelend, veelzijdig, alert, open en gastvrij. Dat is de doelstelling die de Naardense initiatiefnemers voor deMess voor ogen hebben met dit unieke podium. Het verrijken en versterken van het culturele leven.


Stichting Amateurkoor​ ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoren zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Daarnaast stimuleert Stichting Amateurkoor de samenwerking tussen amateurkoren onderling om daarmee het draagvlak op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.


GO! OPERA biedt ervaren amateur(koor)zangers operaprojecten waarin samengewerkt wordt met professionele musici. Het uitgangspunt voor de producties van GO! OPERA vormt de opera-pastiche, waarbij de verhaallijn van een bestaande opera aangepast wordt waardoor beroemde operakoren uit meerdere opera’s in de productie opgenomen kunnen worden.

Queen Arthur 2018 Na drie succesvolle producties in 2017 in de regio’s Arnhem. Gooi en Alkmaar e.o. start Queen Arthur in februari/maart 2018 met twee nieuwe projectkoren


 

De KBZON stelt zich ten doel:

Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de actieve koorzangbeoefening.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het onderhouden van contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
  2. het bevorderen van onderlinge uitwisseling van ervaring;
  3. het verstrekken van adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.

 

LAATSTE NIEUWS

AGENDA

13-04-2019    tegenbezoek van Vocalgroup Gallina uit SloveniŽ

VOLG ONS OP FACEBOOK!